Общи условия

Oбщи условия за ползване на този Уебсайт

ТОЗИ САЙТ Е ИЗЦЯЛО ДЕМОНСТРАТИВЕН.
ПРОДУКТИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАКУПУВАНИ ОТ НЕГО И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САЙТА Е ЕДИНСТВЕНО ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ПРЕДЛАГАНАТА ОТ НЕГО ФУНКЦИОНАЛННОСТ.

 съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд в гр. Пловдив.За потребителя, който желае да заличи своите данни от сайта http://pazarilo.com/bg/forgetme